Zobacz również

 

Przygody z nauką – program rozwojowy dla szkół z Gminy Tczew”

 

Wraz z końcem roku szkolnego 2017/2018 zakończy się kompleksowy program rozwojowy pt: „Przygody z nauką – program rozwojowy dla szkół z Gminy Tczew”, realizowany w okresie 09.2016 – 06.2018, obejmujący kształtowanie i rozwijanie u uczniów kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy. W projekcie wzięły udział wszystkie gminne szkoly podstawowe i gimnazja.

Celem projektu była poprawa jakości kształcenia na poziomie ogólnym między innymi również doskonalenie umiejętnosci i kompetencji zawodowych nuczycieli oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia niezbędne do realizacji programów nauczania. Całkowita wartość zadania wyniosła 3 226 900,00 zł z czego
3 065 555 zł, zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pozostała kwota stanowi wkład niefinansowy Gminy Tczew m.in.
w postaci wynajmowanych sal. Cykl zajęć dodatkowych podniósł w sposób niekonwencjonalny umiejętnosci uczestników. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób szybciej i łatwiej uczyć się oraz odrabiać zadania domowe, poznali metody skutecznego zapamiętywania i szybszego czytania. Dzieci brały udział w grach oraz ekspetymentach dotyczących dziedzin przyrody i matematyki co sprawiło szybsze przyswojenie wiedzy w tym zakresie, dowiedziały się w jaki sposób radzić sobie ze stresem podczas egzaminów oraz jak zgodnie wspólpracować w grupie z koleżankami i kolegami. Każdy uczestnik programu otrzymał dostęp do panelu e-learningowego, dzieki czemu mógl rozwijać swoje umiejętności również w domu.