Zobacz również

logo_fe_wiedza_edukacja_rozwoj_rgb1jpg [300x142]                       eu_efs_rgb1jpg [300x89]

 

 

Nazwa Wnioskodawcy: Fundacja Promocji Gmin Polskich

Partnerzy Projektu: Gmina Gniew, Gmina Lubichowo, Gmina Osieczna, Gmina Skarszewy, Gmina Miejska Starogard Gdański, Gmina Starogard Gdański, Gmina Subkowy, Gmina Tczew, Gmina Chełmno, Gmina Stolno, Międzynarodowy Instytut Outsourcingu.

Tytuł projektu: „E-administracja dla e-klienta”

Okres realizacji: 01.09.2017 – 31.08.2018

Rodzaj wsparcia finansowego: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 682 125,86 zł.

Wartość projektu: 1 995 877,86 zł ( w tym wkład własny w postaci wynagrodzeń pracowników uczestniczących w szkoleniach w ramach projektu w kwocie: 313 752,00 zł).

Obszar realizacji projektu: województwo pomorskie (powiat tczewski, starogardzki) oraz województwo kujawsko-pomorskie (powiat chełmiński)

 

CEL GŁÓWNY

Wysoka efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w 10 JST woj. pomorskiego i kujawsko – pomorskiego: Gmina Gniew, Gmina Lubichowo, Gmina Osieczna, Gmina Skarszewy, Gmina Miejska Starogard Gdański, Gmina Starogard Gdański, Gmina Subkowy, Gmina Tczew, Gmina Chełmno, Gmina Stolno w obszarze podatków i opłat lokalnych poprzez uruchomienie w każdym JST 7 e-usług na 4 poziomie dojrzałości, personalizację dostępu do informacji podatkowej oraz do informacji o przebiegu i sposobie załatwienia sprawy, pełną elektronizację i automatyzację procesu obsługi podatkowej, a także w obszarze zarządzania nieruchomościami poprzez uruchomienie w każdym JST 3 e-usług na 4 poziomie dojrzałości, wdrożenie narzędzia informatycznego pozwalającego klientom na zdalny dostęp do informacji o nieruchomościach oraz w obydwu w/w obszarach poprzez wdrożenie procedur zarządczych, podniesienie kompetencji kadr i badanie satysfakcji klienta.

 

GRUPA DOCELOWA

  • 10 JST: Gmina Gniew, Gmina Lubichowo, Gmina Osieczna, Gmina Skarszewy, Gmina Miejska Starogard Gdański, Gmina Starogard Gdański, Gmina Subkowy, Gmina Tczew, Gmina Chełmno, Gmina Stolno, jako beneficjenci przewidzianego w projekcie wsparcia dotyczącego elektronizacji procesu obsługi podatkowej w urzędach tych JST, automatyzacji rozliczeń i poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy; wsparcia dotyczącego wdrażania rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych, informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje, poprawy obsługi klienta z wykorzystaniem m.in. narzędzi zarządzania satysfakcją

 

  • 390 osób (260 K, 130 M) - pracowników tych jednostek zatrudnionych zgodnie z wymogami ustawy o pracownikach samorządowych jako beneficjenci przewidzianego w projekcie wsparcia dotyczącego doskonalenia kompetencji kadr.

 

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAKŁADANE WSKAŹNIKI REZULTATU:

Lp.

Wskaźniki projektu

Zakładana wartość docelowa

1

Liczba JST, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców

10

2

Liczba JST, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami

10

3

Liczba JST, które uruchomiły 7 nowych, w pełni zautomatyzowanych usług elektronicznych na platformie e-PUAP w obszarze podatki o opłaty lokalne na 4 poziomie dojrzałości

5

4

Liczba JST, które wdrożyły rozwiązania poszerzające dostęp do informacji online w obszarze zarządzania nieruchomościami

10

5

Liczba JST, które wdrożyły/zmodernizowały EZD

6

6

Liczba JST, które wdrożyły rozwiązania pozwalające klientom na dostęp online do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy

10

7

Liczba JST, które zapewniły klientom dostęp online do spersonalizowanej informacji dotyczącej P i OPLOK przez wdrożenie Portalu Mieszkańca i Podatnika/Interfejsu na BIP

10

8

Liczba JST, które wdrożyły Portal Informacyjny o Nieruchomościach

10

9

Liczba IST, które zwiększyły dostęp do e-usług przez uruchomienie PPPZ

9

10

Liczba pracowników JST, którzy podnieśli kompetencje z zakresu podatków i opłat lokalnych i zarządzania nieruchomościami

390