Zobacz również

znaki_europng [567x81]

W miejscowości Miłobądz przy szkole podstawowej został oddany nowy plac zabaw dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych w wieku od 3 do 12 lat.
Dzięki inwestycji powstała ogólnodostępna przestrzeń, która cieszy nie tylko uczniów szkoły ale również wszystkich chętnych. Teren został ogrodzony płotem z zamykaną furtką, usypano miękką bezpieczną nawierzchnię z łuczywa oraz zainstalowano urządzenia takie jak: zestaw dwóch zjeżdżalni z wieżą i mostkiem tzw. małpi gaj , zabawka auto, drewniany domek, zabawka lokomotywa z wagonem, karuzela tarczowa z siedzeniami, huśtawka podwójna, huśtawka ważka podwójna, zabawka sklepik drewniany, tablica do malowania, bujak konik, bujak dino, bujak motorek, a także elementy małej architektury: dwie ławki,  trzy kosze
na śmieci oraz regulamin placu zabaw. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 106 867,76 zł,
z czego  kwota 49 891,00 zł jest finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego wspieranego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie).

                    plac zabaw w Miłobądzu [300x169]   plac zabaw w Miłobądzu [300x225]