Zobacz również

loga2jpg [740x150]


Aktywny amator, super kreator - cykl warsztatów twórczych.

Zadania pn. „Aktywny amator, super kreator - cykl warsztatów twórczych” realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Wartość projektu 50.000,00 zł, z tego 31.815,00 to kwota dofinansowania, pozostała wartość  18.185,00 to środki własne gminy.

Warsztaty prowadzone są od 19 listopada 2018 r. i bedą trwały do 18 kwietnia 2019 r. Cykl obejmuje warsztaty cyfrowe oraz rękodzieła w czterech świetlicach wiejskich w miejscowościach: Miłobądz, Turze, Swarożyn, Szpęgawa. Zającia mają charakter międzypokoleniowy. Mogą w nich uczestniczyć dzieci w towarzystwie rodziców, dziadków, starszego rodzeństwa lub samodzielnie. Zajęcia są wspaniała okazją do wspólnego spędzania czasu, umocnienia więzi w społeczności, działania we współpracy. Warsztaty są bezpłatne!. Prowadzący warsztaty dostarczają uczestnikom wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć.

Warsztaty przeprowadzone są w dwóch blokach tematycznych. Pierwszy - Warsztaty "Zrób to Sam" obejmują zagadnienia plastyczne, rękodzielnicze, techniczne, przeprowadzane w duchu „Zrób to sam!”.  Bazują na sentymencie starszych do szkolnych zajęć praktyczno-technicznych, promują lokalną kulturę, rozbudzają kreatywność uczestników, rozwijają umiejętności manualne. Podczas zajęć będą również wykorzystywane materiały używane - śmieci, nadając im nowe życie w nowej formie tzw. upcykling. Prowadzący będą wykorzystywać okazje, takie jak dzień babci, dziadka oraz inne święta by promować własnoręcznie wykonywane prezenty oraz ozdoby.

Drugi blok tematyczny to warsztaty cyfrowe obejmujące programowanie Minecraft, Akademia Małego Yutubera, Elektornika i Robotyka. Zajęcia mają za zadanie rozbudzić w dziecku pasję i dać mu szansę rozwijania swoich zainteresowań. Poprzez warsztaty chcemy pokazać uczestnikom umiejętność pracy w grupie, rozwijać kreatywność, cierpliwość i wytrwałość w dążeniu do realizacji zadań, celów. Podczas prowadzonych warsztatów cyfrowych trenerzy zapoznają uczestników z niebezpieczeństwami płynącymi z korzystania z internetu oraz  przekażą podstawowe zasady wymagane do publikacji wartościowych treści w internecie. Uczestnicy zapoznają się z podstawami elektroniki, a motywacją do zdobywania wiedzy będzie perspektywa zbudowania własnego robota.  W trakcie zajęć pokazane zostaną ciekawe strony internetowe zawierające przydatne materiały i informacje w zakresie ochrony środowiska.

Każdy blok tematyczny będzie się składał z 18 spotkań w każdej z wymienionych świetlic. Zajęcia będą się odbywały w tygodniu w godzinach popołudniowych.

 

 Miejsce

Terminy

warsztaty rękodzieła

warsztaty cyfrowe

Świetlica wiejska w Miłobądzu

Wtorek 17:00-19:00

Środa 17:30-19:00

Świetlica wiejska w Turzu

Poniedziałek 17:00-19:00

Czwartek 17:00-18:30

Świetlica wiejska w Swarożynie

Środa 17:30-19:30

Poniedziałek 17:00-18:30

Świetlica wiejska w Szpęgawie

Czwartek 17:00-19:00

Wtorek 17:00-18:30