Zobacz również

ggjpg [300x160]

Budowa sieci kanalizacyjnej Śliwiny II etap współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Okres realizacji zadania : 22.05.2017r.- 30.10.2017r.

Kwota dofinansowania w formie pożyczki: 600 000,00

Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej z przydomową przepompownią ścieków wraz z elementami sieci oraz infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Śliwiny.

Celem wybudowanej sieci kanalizacyjnej jest obsługa budynków istniejących oraz nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w granicach miejscowości Śliwiny oraz wzrost liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji gminy Tczew.

 


ggjpg [300x160]

Budowa sieci kanalizacyjnej Rokitki-Śliwiny współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Okres realizacji zadania: 16.03.2017r. – 24.11.2017r.

Kwota dofinansowania w formie pożyczki: 507 000,00

 

Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej z przydomową przepompownią ścieków wraz z elementami sieci oraz infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Śliwiny i Rokitki.

Celem wybudowanej sieci kanalizacyjnej jest obsługa budynków istniejących oraz nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w granicach miejscowości Śliwiny i Rokitki oraz wzrost liczby osób korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji gminy Tczew.