Zobacz również

 

AZBESTOWE ARCHIWUM 20151113123049_logo_wfosjpg [2166x536]

W 2016 roku przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z terenu Gminy Tczew usunięto 139,631 Mg wyrobów zawierających azbest za łaczną kwotę 48.168,80 zł. Dotacja z WFOŚ w Gdańsku wynisła 40.943,00 zł, przy tym wkład Gminy Tczew wyniósł 7.225,80 zł. Zadanie zostało zrealizowane w okresie sierpień - listopad 2016 r.

 


 

 

 

 20151113123049_logo_wfosjpg [2166x536]

 

             Zakończono działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w Gminie Tczew – edycja 2017. Przedsiębiorstwo Eco-Pol Sp. z o.o., które z ramienia Gminy Tczew realizowało zadanie przekazała niespełna 116 ton wyrobów zawierających azbest z 51 posesji należących do mieszkańców Gminy Tczew. W wyniku przeprowadzonych prac z ośmiu nieruchomości zdemontowano pokrycia dachowe z płyt falisto-azbestowych w ilości 20839 kg, natomiast z 43 miejsc, odebrano 95089 kg, gdzie wcześniej ułożono zdemontowane płyty.

Dofinansowanie na utylizację azbestu pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, do którego wysłano rozliczenie ww. zadania. Po uwzględnieniu kosztów zadania dla usunięcia azbestu, które łącznie wyniosły 43882,77 zł brutto dofinansowanie wyniesie 75% (od kwoty netto) kosztów kwalifikowalnych, czyli 30474 zł co oznacza, że 13408,77 zł dofinansuje Gmina Tczew z własnych środków.