Tutaj powinien być opis

Nowy most pomiędzy Rokickimi jeziorami

22 czerwca 2020 w Urzędzie Gminy w Tczewie doszło do podpisania umowy na roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej 20022G w ramach zadania pod nazwą ,,Budowa obiektu mostowego nad przesmykiem pomiędzy jeziorem Rokickim Dużym a jeziorem Rokickim Małym''.

Całość planowanego zadania była oszacowana na kwotę 3 900 000,00 zł, jednak w przetargu wyłoniono Firmę Budowlano-Drogową MTM S.A. która wykona te prace za kwotę 1 698 271,76 zł. Ze strony wykonawcy umowę podpisali: Marek Ignatowski, prezes zarządu oraz Maciej Gółkowski, prokurent. "Cieszymy się, że finalnie przeznaczymy o ponad 2 miliony niższą kwotę niż wskazywały szacunki na wykonanie tego zadania. To bardzo dobra informacja dla mieszkańców - bo z końcem roku przywrócimy ruch samochodów na tej drodze." - powiedział po podpianiu umowy Wójt Gminy Tczew Krzysztof Augustyniak.

W ramach przebudowy planowane jest:

✅ rozbiórka starego mostu w całości z uwagi na bardzo zły stan techniczny obiektu;

✅ budowa nowego mostu o konstrukcji ramowej wykonanego z prefabrykowanych belek strunobetonowych i zespolonych monolityczna płytą nadbetonu. Przyczółki żelbetowe masywne z płytami przejściowymi, posadowione na żelbetowych palach wbijanych. Jezdnia na moście z wyodrębnionymi kapami chodnikowymi przeznaczonymi dla ruchu pieszego;

✅ budowa umocnień brzegowych w postaci zabijanych palików drewnianych bądź faszyny;

✅ budowę ścieków skarpowych trapezowych;

✅ nowe bariero - poręcze z obu stron obiektu i drogowe bariery na dojazdach;

✅ zmiana geometrii drogi w planie z poszerzeniem na odcinkach dojazdowych do mostu. Budowę krótkich odcinków przejściowych chodnikowych dla pieszych;

✅ przejścia pod obiektem zapewniającego obsługę i kontrole mostu w postaci zabitych ścianek szczelnych zwieńczonych żelbetowym oczepem, oraz w razie konieczności budowę schodów skarpowych umożliwiających swobodny dostęp do obiektu;

✅ najazdy na obiekt mostowy, łączący go z istniejącą drogą gminną.

Projektowany obiekt jest mostem przeprowadzającym ruch pieszy i samochodowy nad Przesmykiem między Jeziorem Rokickim Małym a Jeziorem Rokickim Dużym. Wszystkie wody z wyżej wymienionych jezior, poprzez Kanał Młyński mają swoje ujście w rzece Wisła, w rejonie byłej Tczewskiej Stoczni Rzecznej.

Prace budowlane mają zakończyć się do końca 2020 roku.

Zdjęcia