Ważne informację dot. pracy Urzędu Gminy

Na podstawie art. 11 ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 informuje:

W budynku Urzędu Gminy Tczew od dnia 16 marca 2020r. sprawy załatwiane będą telefonicznie (58) 530-51-32, drogą pocztową (Urząd Gminy Tczew, ul. Lecha 12, 83-110 Tczew), pocztą elektroniczną (urząd@gmina-tczew.pl) lub za pośrednictwem platformy ePUAP (/3ry803jkvv/skrytka). W szczególnych przypadkach osobiście za uprzednim zgłoszeniem telefonicznym i umówieniem konkretnej godziny wizyty.


▶ Interesanci umówieni telefonicznie w przypadku zakwalifikowania sprawy jako wymagającej pilnego załatwienia będą obsługiwani pojedynczo przez urzędnika odpowiedzialnego merytorycznie w strefie wydzielonej (wiatrołapie).

▶ Interesanci przed rozpoczęciem obsługiwania przez urzędnika - są zobowiązani do poddania się sprawdzenia temperatury przez urzędnika, a następnie wypełnienia Karty Klienta Urzędu Gminy Tczew (załącznik nr 1).

▶ Funkcjonowanie Kasy w budynku Urzędu Gminy Tczew, zostaje zawieszone od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania. Wpłaty można realizować za pośrednictwem placówek bankowych oraz przelewów.

▶ Wójt Gminy Tczew apeluje do klientów Urzędu Gminy Tczew o rozważne korzystanie z usług urzędu w obecnej sytuacji zagrożenia koronawirusem, w przypadku gdy jest możliwe załatwienie sprawy w późniejszym terminie – apeluje o takie zachowanie.

▶ Zaleca się przeprowadzać całą korespondencję za pomocą alternatywnych sposobów komunikacji z urzędem: przez pocztę elektroniczną, telefon, bądź platformę ePUAP.

▶ Adresy mailowe i numery telefonów do wszystkich komórek organizacyjnych znajdą Państwo na stronie bip.gmina-tczew.pl.

 

Wspólnie podjęte wyrzeczenia oraz wysiłek w walce z koronawirusem jest naszym zadaniem i obowiązkiem.

Załączniki

Zdjęcia