Seminarium Rolnicze w Swarożynie

W Zespole Szkół – Centrum Kształcenia Rolniczego w Swarożynie odbyło się Seminarium Rolnicze. W ramach spotkania zaplanowano pokaz ciągnika oraz siewnika do siewu roślin bobowatych. Następnie odbyły się wykłady dot. roślin bobowatych.

Od przedstawiciela firmy Procam Polska – Macieja Bromirskiego - uczestnicy dowiedzieli się o chorobach i szkodnikach w/w roślin, a dr inż. Żbigniew Bodzon z Intytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie dał wykład zatytułowany „Wielokierunkowe użytkowanie roślin bobowatych”.

Seminarium zakończyła prelekcja profesora dr hab. inż. Grzegorza Żurka dotycząca zagrożeń dla rolnictwa i obszarów wiejskich związanych ze zmianami klimatu.

Zdjęcia