Obwoźna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i problematycznych!

Stare meble i wyposażenie domowe czy niepotrzebne sprzęty AGD to tylko niektóre przedmioty, które będzie można oddać w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych - Zapraszam mieszkańców do zapoznania się z harmonogramem zbiórki, jak również z informacjami na temat rodzaju odpadów, które będą odbierane zgodnie z terminarzem zbiórki we wszystkich sołectwach Gminy Tczew – informuje Wójt Krzysztof Augustyniak.

1.jpg

Uwaga!

Odbierane będą meble domowe, elementy wyposażenia mieszkań (np. kanapy, szafy, krzesła), sprzęt elektryczny i elektroniczny, duże opakowania z tworzyw sztucznych, przeterminowane leki, szczelnie zamknięte i opisane chemikalia (takie jak: rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, farby, tusze, kleje, detergenty).


Ważne!

Odpady należy wystawić w dniu zbiórki bezpośrednio przed swoją posesją tak, aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych, najpóźniej do godziny 6:00. Odpady wielkogabarytowe wystawione po wskazanym wyżej czasie nie będą odbierane!

 2.jpg

Szczegółowych informacji udzieli Referat Komunalny pod numerem telefonu: 58 530 51 18.

Zdjęcia