XX Sesja Rady Gminy Tczew

Tczew, dnia 13.01.2020 r.

 

Przewodniczący  Rady

Gminy Tczew                                                                                                                                                                                                                                  

                                             

                                                    ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

i § 28 ust. 4 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tczew

 

                            zwołuję  XX Sesję Rady Gminy Tczew

                                      na dzień 17 stycznia 2020r. godz. 9,00

                                      w budynku Urzędu Gminy Tczew

                                      przy ul. Lecha 12, sala nr 12

                                      Na wniosek Wójta

                                                                                                    

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tczew na 2020 rok.
  4. Zamknięcie obrad.

 

 

 

                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                             (-) Zenon Lica