Tutaj powinien być opis

Profil Zaufany - Punkt potwierdzający w Gminie Tczew

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że 2019 rok był dla niego bardzo udany. Chodzi zarówno o fakt wprowadzenia nowych e-usług i ulepszenia dotychczasowych, ale przede wszystkim największe jak dotąd zainteresowanie mieszkańców e-administracją. Rekordowe zainteresowanie odnotowano w przypadku profilu zaufanego (PZ).

Jak założyć Profil Zaufany?

Profil zaufany to potwierdzony zestaw danych, które jednoznacznie identyfikują jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych w internecie. Te dane to imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Profil zaufany jest tak zabezpieczony, aby nikt — poza jego właścicielem — nie mógł go użyć. Dzięki temu każda osoba, która ma profil zaufany i użyje go w usłudze internetowej podmiotu publicznego, jest wiarygodna.

Za pomocą profilu zaufanego skutecznie potwierdzisz swoją tożsamość w internecie (to pozwala automatycznie udostępniać dane, które są przeznaczone tylko dla ciebie) oraz podpiszesz wniosek, jeśli jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

🔗Tutaj założysz profil zaufany

Co zyskasz

Dzięki profilowi zaufanemu możesz korzystać z setek usług online na wielu portalach urzędowych. Takimi portalami są między innymi:


W serwisie OBYWATEL.GOV.PL również korzystamy z profilu zaufanego. Dzięki temu potwierdzamy, kim jesteś. Za pomocą profilu zaufanego możesz tu sprawdzić:

Zdjęcia