Tutaj powinien być opis

Nowy sołtys sołectwa Zajączkowo wybrany!Wybory sołtysa sołectwa Zajączkowo zarządzono po tym, jak dotychczasowy sołtys, Jacek Kusio, złożył rezygnację z pełnienia powierzonej mu przez mieszkańców funkcji. W ubiegłą niedzielę 27 maja br. mieszkańcy dokonali wyboru nowego gospodarza ich sołectwa. Głosowano na jednego spośród dwóch zgłoszonych kandydatów: Tomasza Brange i Piotra Hinc. Na 380 uprawnionych do głosowania osób, swój głos oddało do urny 95 osób, z czego głosów ważnych było 94. Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany sołtysem Piotr Hinc (53 głosy).

Zdjęcia