logo

Usuwanie azbestu - konkurs zawieszony!

Na podstawie informacji umieszczonej na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (https://wfos.gdansk.pl/wiadomosci/nabor-wnioskow-zawieszony) o zawieszeniu naboru wniosków w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2018), Wójt Gminy zawiesza złożenie wniosku o dofinansowanie w zakresie usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Dotychczas złożone wnioski pozostaną bez rozpatrzenia do czasu wznowienia naboru przez Fundusz.

Nabór wniosków został zawieszony z powodów niezależnych od Wójta Gminy Tczew oraz WFOŚiGW.

Zdjęcia