Tutaj powinien być opis

25 Edycja Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2018

Rozpoczyna się 25. edycja Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2018. Tegoroczne zmagania odbędą się w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda” w trzech etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Karty zgłoszeń przyjmowane są do 30 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Tczewie.
Główną ideą konkursu jest ochrona i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi i jakości życia na wsi, a także podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej. Konkurs ma promować aktywny udział społeczności wiejskich w zrównoważonym rozwoju swojego otoczenia i poprawie jego estetyki oraz przyczynić się do identyfikacji i analizy możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi są urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim.
Karty zgłoszeń należy składać do 30 marca 2018 r.
Oceny dokonuje komisja gminna –  powołana przez wójta, która do 08 czerwca 2018 r. zgłasza do eliminacji powiatowych laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda w etapie gminnym.

Szczegółowy regulamin i karta zgłoszenia poniżej.

Załączniki

Zdjęcia