Tutaj powinien być opis

Życzenia dla Sołtysów od Wójta Gminy Tczew

11 marca, obchodzony jest Dzień Sołtysa. Jest to świetna okazja do wyrażenia szacunku dla sołtysów, a także podziękowania za ich ciężką pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności gminy. Od 1990 roku sołtys jest jednostką pomocniczą organu wykonawczego gminy. W naszej gminie jest 26 sołtysów.
Dobry "gospodarz wsi" na bieżąco reaguje na potrzeby w swoim sołectwie, zabiega o inwestycje, integruje mieszkańców, potrafi zorganizować wsparcie dla osób starszych i samotnych, niepełnosprawnych lub mniej zaradnych życiowo. Najważniejszą sprawą sołtysa jest rozwiązywanie palących problemów w sołectwach. Sołtys pełni również funkcję pośrednika pomiędzy organami gminy, a mieszkańcami. "Sołtysowanie", jak każda aktywność społeczna, może dawać wiele satysfakcji, sprawiać, że człowiek czuje się spełniony i potrzebny.Bycie Sołtysem to przede wszystkim trud, wyzwania, wyrzeczenia i ciężka praca.

 

Doceniając rolę Sołtysów jako liderów lokalnej społeczności, z okazja Dnia Sołtysa składam, najlepsze życzenia zdrowia i pomyślności, wielu sukcesów i satysfakcji w pracy na rzecz lokalnej społeczności oraz wszystkiego co najlepsze, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Wójt Gminy Tczew
Roman Rezmerowski

Zdjęcia