Tutaj powinien być opis

Turniej Wiedzy Pożarniczej w Swarożynie

Dnia 2 marca br. w Zespole Kształcenia i Wychowania w Swarożynie odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Konkurs odbywa się rokrocznie i ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy bliższemu poznaniu przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
W konkursie wzięło udział 20 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych: grupa młodsza (10-13 lat) i grupa średnia (14-16 lat). Pierwszy etap polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 25 pytań.  Test obejmował szeroki zakres pytań.
Po dokonaniu oceny prac pisemnych do drugiego etapu zakwalifikowało się pięciu uczestników. Zawodnicy musieli udzielić poprawnych odpowiedzi na pięć wylosowanych przez siebie pytań.
Wiedza uczestników turnieju oceniana była przez komisję w składzie: Mariusz Stawicki, Piotr Stolc i Julia Dubiella.
Klasyfikacja końcowa po zliczeniu punktów z obu etapów przedstawiła się następująco:
 
I Grupa Wiekowa (10-13 lat)
I miejsce Oskar Górecki – Szkoła Podstawowa w Miłobądzu,
II miejsce Agata Husak – Szkoła Podstawowa w Miłobądzu,
III miejsce Jakub Grala – Szkoła Podstawowa w Lubiszewie.
 
II Grupa Wiekowa (14-16 lat)
I miejsce Krzysztof Brzeziński - Zespół Kształcenia i Wychowania w Turzu,
II miejsce Nadia Nowakowska - Szkoła Podstawowa w Miłobądzu,
III miejsce Natalia Sitkowska – Zespół Kształcenia i Wychowania w Swarożynie.
 
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Zwycięzcy będą reprezentować naszą gminę w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 6 kwietnia br.

Zdjęcia