Tutaj powinien być opis

Akcja przewonienia gazu ziemnego "JESIEŃ 2020"

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku przeprowadzi w dniach 13÷15 października 2020 roku na terenie gminy Tczew akcję przewonienia gazu ziemnego "JESIEŃ 2020", która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.

Wykryte nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej do kurka głównego i przy gazomierzach usuwane będa przez pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku

Służby Pogotowia Gazowego będą pracowały w czasie trwania akcji przez całą dobę.

"Jednocześnie nadmieniam, że usuwanie stwierdzonych nieszczelności na instalacjach wewnętrznych i urządzeniach gazowych w budynkach należy do obowiązku właścicieli lub administratorów obiektów." - mówi Tomasz Sowa, Kierownik działu zarządzania ruchem sieci, PSG sp. z o.o.

Zdjęcia