Tutaj powinien być opis

I Etap modernizacji ul. Cyprysowej w Rokitkach zakończony!

Na terenie gminy Tczew stale prowadzone są prace w zakresie poprawy infrastruktury drogowej, które są priorytetem działań samorządu Gminy Tczew. Wykonywane są planowane remonty cząstkowe dróg, przebudowy oraz utwardzania nawierzchni. Realizacja wszystkich zaplanowanych na ten rok inwestycji drogowych, przebiega zgodnie z założeniami oraz przyjętym harmonogramem prac.

15 lipca br. oddano do użytku nowo wyremontowany odcinek ulicy Cyprysowej w Rokitkach. Jest to pierwszy etap inwestycji, którą samorząd gminy planuje kontynuować i zakończyć jeszcze w bieżącym roku. Realizacja zakończonego etapu wyniosła 495 000,00 zł, natomiast całość planowanej inwestycji ma się zamknąć w kwocie 1 700 000,00 zł.

Długość przebudowywanego odcinka ciągu pieszo-jezdnego to około ćwierć kilometra, a zakres prac objął ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, przebudowę istniejących zjazdów i dojść do furtek, wykonanie odwodnienia pasa drogowego poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do zaprojektowanych skrzynek rozsączających, wykonanie murków oporowych o długości 99 m. Docelowo wykonane zostanie również oświetlenie drogowe ul. Cyprysowej, jak również utwardzone będą pobocza drogi.

Wójt Gminy Tczew Krzysztof Augustyniak podkreśla, że ulica Cyprysowa w Rokitkach to jedna z kilku zakończonych w ostatnim czasie inwestycji drogowych, bardzo ważna dla lokalnej społeczności.Sukcesywnie realizujemy inwestycje na drogach gminnych, jako samorząd wspieramy finansowo remonty dróg powiatowych, tak aby mieszkańcy, ale także inni użytkownicy naszych dróg mogli podróżować komfortowo i bezpiecznie.”- mówi Wójt Gminy.

Zdjęcia