Tutaj powinien być opis

Stawki opłaty za I kwartał 2020r za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że za pierwszy kwartał 2020r. pozostają na dotychczasowym poziomie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 lipca 2019 r. tj.:

dla nieruchomości zamieszkałych - miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 18,00 zł od osoby;

dla nieruchomości niezamieszkałych (podmioty) - stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za jednorazowy odbiór, dla poszczególnych wielkości pojemników, wynosi:

Wielkość pojemnika, wyrażona w litrach

Stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,które są
zbierane i odbierane w sposób selektywny

Stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, które są
zbierane i odbierane w sposób zmieszany

60

18,55

37,10

120

37,10

74,19

180

55,65

111,29

240

74,19

148,39

360

111,29

222,59

500

154,58

309,16

1100

340,07

680,13

1500

463,73

927,47


Przypominamy, że należy pamiętać o terminowych wpłatach, ponieważ gmina nie wysyła żadnych faktur, dowodów wpłat itp., dotyczących opłaty za odpady komunalne.

Zdjęcia