Tutaj powinien być opis

Zgłoś kandydata do Nagrody Wolontariatu!

Znasz osobę, firmę, inicjatywę, która wyróżnia się, angażuje, spełnia się niosąc bezinteresowną pomoc innym?

Koniecznie zgłoś jej kandydaturę do Nagrody Wolontariatu!
Bezinteresowna praca ludzi to fundament lokalnych organizacji pozarządowych, inicjowanych działań społecznych, zaangażowania w wiele istotnych działań.
Serdecznie zapraszamy do aktywnego zgłaszania kandydatur - osób indywidualnych, grup, firm, inicjatyw, wydarzeń - z którymi stykacie się w swojej codziennej działalności, w swoim codziennym życiu.
Możecie w ten sposób okazać wdzięczność za otrzymaną pomoc oraz pokazać, że ich praca, zaangażowanie i poświęcony czas są zauważane i doceniane.

Laureaci zostaną nagrodzeni i wyróżnieni w 3 kategoriach:

I. Wolontariusz Roku
II. Firma przyjazna społeczności lokalnej
III. Inicjatywa społeczna roku

Do 6 grudnia 2019 r. oczekujemy na Państwa propozycje zgłoszeń kandydatów.

Wniosek zgłoszenia można pobrać drogą elektroniczną na stronie internetowej oraz w wersji papierowej w Dziale Promocji Urzędu Gminy Tczew (Tczew, ul. Lecha 12). Zapraszamy!

Wypełnione wnioski (wraz z dołączonym oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych nominowanego/kandydata) można złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Tczew bądź przesłać pocztą elektroniczną na adres: promocja@gmina-tczew.pl

Wszystkie zgłoszone propozycje zostaną rozpatrzone przez Kapitułę powołaną przez Wójta Gminy Tczew.

Laureaci zostaną przedstawieni 13 grudnia 2019 r. podczas uroczystej Gminnej Gali Wolontariatu współtowarzyszącej XI Powiatowej Gali Wolontariatu w Czarlinie.

Załączniki

Zdjęcia