Tutaj powinien być opis

Zapraszamy na Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Tczew.

Otwarty Turniej Tenisa Stołowego

o PUCHAR WÓJTA GMINY TCZEW

                                                                                                                                                      

1. Cel i zadania:

            - Popularyzacja tenisa stołowego

            - Zapewnienie aktywnego wypoczynku  osobom dorosłym.

2. Organizator:

            - Gmina Tczew

            - Szkoła Podstawowa w Dąbrówce.

3. Miejsce i terminy:

            Zawody odbywać się będą w Hali Sportowo-Widowiskowej w Dąbrówce Tczewskiej,

            Terminy zawodów : 14.12.2019 r. godz. 9:00

4. Konkurencje:

 kobiety

            - wiek 18 - 40 lat (roczniki 2001 - 1979)

            - wiek 41 lat i starsze (roczniki 1978)

mężczyźni

            - wiek 18 - 40 lat (roczniki 2001 - 1979)

         - wiek 41 lat i starsi (roczniki 1978)

5. Udział:

W turniejach startować  mogą zawodniczki i zawodnicy – mieszkańcy gminy Tczew, niestowarzyszeni w klubach sportowych. Uczestnicy zawodów muszą posiadać i okazać organizatorom dokument tożsamości ze zdjęciem. W czasie zawodów obowiązuje strój sportowy, w tym obowiązkowo miękkie obuwie zmienne. Zabrania się startu w obuwiu z czarnymi podeszwami. Obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków należy indywidualnie do uczestników. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione, zgubione bądź skradzione w czasie turnieju.

6. Zgłoszenia:

Zgłoszenia w formie pisemnej, potwierdzone przez Sołtysa przyjmowane będą w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Tczewskiej do dnia 06.12.2019 r.

 

7. Regulamin zawodów:

W czasie turnieju obowiązują przepisy (załącznik do regulaminu).

System gry dostosowany będzie do ilości zgłoszonych zawodników i podany w dniu zawodów.

 

 

Załączniki

Zdjęcia