Tutaj powinien być opis

Działaj Lokalnie 2019

13 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komisji Grantowej w ramach konkursu Działaj Lokalnie XI 2019. Decyzją Komisji 17 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania na łączną kwotę 67.000 złotych!
Z terenu gminy Tczew dofiansowano 3 projkety:
• „Plażówka przy molo” Grupa nieformalna „Pracowite Pszczoły” - 5970zł
• „Sport to zdrowie vol. 2” Grupa nieformalna „Aktywatorzy” - 3050zł
• „Zagospodarowanie parku Szpęgawa” Grupa nieformalna „Wspólna Szpęgawa” - 1750zł.

Działaj Lokalnie to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Pokolenia, skierowany do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, działających na rzecz dobra wspólnego.
Od 14 lat w naszym powiecie wspierane są inicjatywy społeczne, na które przeznaczono już przeszło milion złotych, nie byłoby to możliwe bez zaangażowania i wsparcia ze strony gmin oraz Banku Spółdzielczego.

Zdjęcia