Tutaj powinien być opis

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie wyrażenia woli współpracy na rzecz realizacji, promocji oraz utrzymania subregionalnej trasy rowerowej.

W dniu dzisiejszym, w Kościerzynie, odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie wyrażenia woli współpracy na rzecz realizacji, promocji oraz utrzymania subregionalnej trasy rowerowej.

Turystyka rowerowa należy do najdynamiczniej rozwijających się form wypoczynku aktywnego w naszym kraju, jak i całej Europie. Wzrasta także znaczenie roweru jako codziennego środka komunikacji. W związku z tym, Województwo Pomorskie wychodzi naprzeciwko oczekiwaniom uczestników ruchu drogowego i rozpoczyna prace nad przedsięwzięciem pod roboczą nazwą "Subregionalna trasa rowerowa”, w którym wolę i chęć uczestnictwa wyraził wójt Gminy Tczew Krzysztof Augustyniak.

Udział w realizacji projektu zdeklarowały gminy i miasta z 6 powiatów z terenu Województwa Pomorskiego (Tczewski, Bytowski, Kościerski, Starogardzki, Malborski, Sztumski).

 

Zdjęcia