Tutaj powinien być opis

500+ na każde dziecko - bez kryterium dochodowego

Informujemy, że od 1 lipca 2019 świadczenie 500 plus będzie przysługiwać na każde dziecko,
czyli również na pierwsze, bez względu na dochody rodziny. Zarazem niczego to nie zmieni
w odniesieniu do pozostałych dzieci. Tak więc świadczenie wychowawcze 500+
będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia.

UWAGA!!!

WNIOSKI O 500+  300+  ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY MOŻNA SKŁADAĆ:

 

elektronicznie - od 1 lipca 2019 r.,

tradycyjnie - od 1 sierpnia 2019 r.

 

WE WNIOSKU 500+ NALEŻY UWZGLĘDNIĆ DZIECI, KTÓRE DOTYCHCZAS NIE POSIADAŁY ŚWIADCZENIA ORAZ DZIECI, KTÓRYM NALEŻY SIĘ KONTYNUACJA.

Ważne! Aby uzyskać prawo do 500+ na nowych zasadach, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek dopiero po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Zdjęcia