Tutaj powinien być opis

Zmiany dot. gospodarowania odpadami komunalnymi

W związku z wprowadzeniem od 1 lipca 2019 r. zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek pobrać, wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy Tczew formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W celu udzielenia pomocy mieszkańcom w wywiązaniu się z powyższego obowiązku w dniu podanym w harmonogramie spotkań można będzie pobrać formularz deklaracji oraz wypełnić z pomocą pracownika Urzędu Gminy Tczew.
                                                                                                                                        

                                                                                                                                         Wójt Gminy Tczew
                                                                                                                                       Krzysztof Augustyniak

Załączniki

Zdjęcia