Tutaj powinien być opis

Płatność bezgotówkowa w Urzędzie Gminy

Obecnie wpłat wyłącznie bezgotówkowych (tzw. płatności kartą) będzie można dokonać także na stanowisku bezpośrednio u pracownika Urzędu Gminy Tczew w godzinach pracy urzędu:

- dla podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej w pok. 10 na I piętrze,

- dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w pok.18 na II piętrze.

 

Wpłaty bezgotówkowe mogą być dokonywane tylko przy użyciu następujących kart:

- system płatniczy Visa,

- system płatniczy Master Card,

- płatności mobilne – system BLIK

Zdjęcia