Tutaj powinien być opis

Kociewskie Pióro 2018

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar w Zblewie ogłasza kolejną edycję nagrody „Kociewskie Pióro”, przyznawaną za osiągnięcia i zasługi dla Kociewia w dziedzinie literatury, publicystyki, animacji kultury (indywidualnie i zbiorowo) oraz za całokształt  działalności. Wnioski należy składać  do dnia 28 lutego.

Nagroda „Kociewskie Pióro” jest przyznawana od 2005 roku, początkowo wśród twórców powiatu tczewskiego i starogardzkiego, a od 2012  r. obejmuje także powiat świecki .

Do nagrody mogą być typowane osoby fizyczne i prawne, które wyróżniły się wybitnymi osiągnięciami mającymi znaczenie dla Kociewia i jego mieszkańców, a w szczególności:
1. przyczyniły się do promocji Kociewia w kraju i za granicą;
2. inspirowały wydawnictwa;
3. stworzyły warunki rozwoju twórczości ludowej, amatorskiej, rękodzieła artystycznego lub innego odkrycia w tej dziedzinie;
4. reprezentowały postawy i potrzeby środowiska związanych z kulturą i tradycją regionalną.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać organy administracji samorządowej, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, a także osoby fizyczne.

Zgłoszenia kandydatów do nagrody należy składać na formularzu, dostępnym poniżej oraz w serwisie internetowym Gminnej Biblioteki im. Małgorzaty Hillar w Zblewie. Wnioski należy składać  do dnia 28 lutego 2019, na adres: Towarzystwo Społeczno- Kulturalne im. Małgorzaty Hillar, ul. Główna 40 a, 83-210 Zblewo.

Informacji udziela prezes stowarzyszenia Emilia Bielska, nr kontaktowy: 660 572 118.

Załączniki

Zdjęcia