Tutaj powinien być opis

Nowy sprzęt dla strażaków - samochód dla OSP Swarożyn

Wyposażenie w sprzęt ochotniczych straży pożarnych w gminie Tczew poprawia się dzięki realizacji wielu przedsięwzięć. W ostatnim czasie władze gminy przeznaczyły duże nakłady finansowe na ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo publiczne. Jednym z największych wydatków był zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP z miejscowości Swarożyn.
W miniony piatek (01.02) w Swarożynie odbyło się uroczyste przekazanie samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarożynie i dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie oraz sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewie.
Dzięki współpracy Gminy z Państwową Strażą Pożarną, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Swarożynie udało się pozyskać środki finansowe na zakup samochodu. Z budżetu Gminy Tczew na ten cel zostało przeznaczone 555 000,00 zł. Z WFOŚiGW w Gdańsku oraz Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego jednostka OSP Swarożyn otrzymała kwotę 280 000,00 zł. Koszt całkowity samochodu opiewał na kwotę 835 047,00 zł.
Ponadto Gmina wsparła pozostałe jednostki OSP, przekazując łącznie blisko 72 000,00 zł dotacji celowej z przeznaczaniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego montażu finansowego tzn. połączenia środków gminy ze środkami z innych źródeł, jednostki otrzymały wyposażenie i sprzęt za łączna kwotę ponad 144 000,00 Był to m.in. zestaw do działań ratowniczych na lodzie, prądownica wodna, motopompa szlamowa, rozpieracz kolumnowy, czy defibrylator AED.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz i lokalnych samorządów: Poseł na Sejm RP Kazimierz Smoliński, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Dariusz Żywicki, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Maciej Kazienko, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie Andrzej Mróz, zastępca  Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie Zbigniew Rzepka, Starosta Powiatu Tczewskiego Mirosław Augustyn, zastępca Prezydenta Miasta Tczewa Adam Burczyk, Wójt Gminy Tczew Krzysztof Augustyniak, Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Maciej Czarnecki, a także prezesi, naczelnicy i członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z Powiatu Tczewskiego.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było poświęcenie samochodu strażackiego przez Powiatowego Kapelana Strażaków księdza Piotra Malinowskiego oraz oficjalne wręczenie kluczyków do sprzętów ratowniczych.
W trakcie uroczystości Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarożynie oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie wręczył podziękowania osobom, które okazały pomoc w pozyskaniu sprzętu.
Strażacy ochotnicy posiadają wiedzę i umiejętności wsparte pełnym poświęcenia zaangażowaniem, jednak dla efektywności ich działań muszą dysponować odpowiednim sprzętem. Zakup nowoczesnego samochodu pozwoli na szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań ratowniczych, jak również wpłynie na obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Nowy samochód przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa na obszarze powiatu tczewskiego w oparciu o Krajowy System Ratowniczo–Gaśniczy. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarożynie włączona jest od 2009 r. w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Zdjęcia