Tutaj powinien być opis

Zmiana organizacji ruchu na węźle w Czarlinie (DK22 i DK91)

Zdjęcia