Tutaj powinien być opis

Informacja dla wyborców

Urząd Gminy w Tczewie informuje, że zgodnie z art. 36§1 Kodeksu Wyborczego, między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów (1-12 października), każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w urzędzie gminy w Tczewie przy ul. Lecha 12 pokój nr 4 w godzinach pracy urzędu.

Zdjęcia