Tutaj powinien być opis

Wójt dementuje pogłoski-szacowanie strat w uprawach rolnych

Szanowni Państwo

Dementując pogłoski, jakie dochodzą do mnie z terenu, jako że Gmina nie dopełniła należycie swoich obowiązków związanych z szacowaniem strat w gospodarstwach w uprawach rolnych spowodowanych suszą, informuję, że jako jedni z pierwszych gmin wystąpiliśmy do Wojewody Pomorskiego o powołanie gminnej komisji ds. szacowania strat. Wojewoda powołał komisję, w skład której weszły osoby: 1 osoba z Urzędu Gminy, 1 osoba z Pomorskiej Izby Rolniczej i 1 osoba z Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Szacowanie strat komisja zakończyła w terminie 31.08.2018 roku i wszystkie protokoły zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w wyznaczonym terminie.

Informacje o formach pomocy dla producentów rolnych znajdują się na stronach: https://www.gov.pl/rolnictwo oraz http://www.arimr.gov.pl/

Natomiast w ramach swoich kompetencji, jako Wójt Gminy, mogę udzielić pomocy w formie zastosowania ulgi w podatku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa na indywidualny wniosek producenta rolnego, uzasadniony ważnym interesem.

 

Wójt Gminy Tczew
Roman Rezmerowski

Zdjęcia