Tutaj powinien być opis

Obwieszczenie Wójta Gminy Tczew w sprawie obwodów głosowania w wyborach na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Tczew

z dnia 20 wrzesnia 2018r.

 

w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r. poz. 754,1000i 1349) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Rady Gminy Tczew,
Rady Powiatu Tczewskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego i Wójta Gminy Tczew zarządzonych
na dzień 21 października 2018r.

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1*

Czatkowy, Tczewskie Łąki

Świetlica wiejska w Tczewskich Łąkach ul. Szkolna 2

2

Bałdowo, Knybawa

Świetlica wiejska w Bałdowie ul. Piękna 1

3

Czarlin

Świetlica wiejska w Czarlinie ul. Szkolna 13

4*

Swarożyn,Młynki, Waćmierek, Zabagno, Zwierzynek

Zespół Kształcenia i Wychowania w Swarożynie

ul. Wyzwolenia 18

5*

Boroszewo, Damaszka, Wędkowy, Liniewko

Świetlica wiejska w Boroszewie Nr 34

6

Turze, Małżewo, Małżewko,

Goszyn

Zespół Kształcenia i Wychowania w Turzu

ul. Kościelna 7

7*

Szczerbięcin, Łukocin, Dalwin, Świetlikowo, Rukosin

Świetlica wiejska w Dalwinie Nr 22

 

8*

Lubiszewo, Stanisławie

Świetlica wiejska w Lubiszewie ul. Sportowa 10

9*

Szpęgawa, Dąbrówka

Szkoła podstawowa w Dąbrówce

Dąbrówka Tczewska Nr 37

10

Rokitki, Gniszewo, Śliwiny

Świetlica wiejska w Rokitkach ul. Kasztanowa 24

11*

Miłobądz, Mały Miłobądz,

Malenin, Zajączkowo,

Zajączkowo- Dworzec, Mieścin

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Pomorza Gdańskiego w Miłobądzu ul. Szkolna 6

12

Damaszka Nr 1

Dom Pomocy Społecznej w Damaszce

13

Stanisławie Nr 31

Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu

UWAGA ! * Lokal głosowania dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenia organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolnoci do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Gdańsku I najpóźniej do dnia 8 października 2018r.
Głosować przez pełnomocnika
mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
  1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  2) całkowitej niezdolności do pracy;
  3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolnoci do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Tczew najpóźniej do dnia 12 października 2018r.

W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godzinach od 7 oo do 21oo

 

                                                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                                                 (-) Roman Rezmerowski

Zdjęcia