Tutaj powinien być opis

Turniej Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar Wójta Gminy Tczew - regulamin

Regulamin Turnieju Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar Wójta Gminy Tczew

                         ,,Orlik 2012” w Lubiszewie

 

I. Miejsce i Termin

 

Kompleks sportowy ,,Orlik 2012”  w Lubiszewie ul.Sportowa

23.09.2018 r. / niedziela / , godz. 10.

 

II. Organizatorzy


Wójt Gminy Tczew,

Szkoła Podstawowa w Lubiszewie

 

 

III. Cele turnieju

 

- Promocja i popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Tczew

- Integracja społeczności lokalnej

- Wyłonienie najlepszego zespołu

- Propagowanie zdrowego stylu życia

  

 IV. Warunki uczestnictwa

 

Turniej przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Tczew.

W  turnieju mogą brać udział osoby. które ukończyły minimum 30 lat i więcej.

 

V. Zgłoszenia do turnieju

 

- Zgłoszenie  drużyny wraz z kartą zgłoszenia oraz oświadczeniami składa kapitan drużyny.

- Zgłoszenie do rozgrywek powinno zawierać:

- Nazwę drużyny(nazwa polskojęzyczna)

- Imienną listę zawodników reprezentujących drużynę (maksymalnie 10 osób)  z podpisami zawodników wraz z zaznaczeniem osoby kontaktowej kapitan/kierownik drużyny odpowiedzialnej za drużynę

 - Drużyny na odpowiednich drukach należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 września 2018 r.  w  sekretariacie Szkoły Podstawowej w Lubiszewie lub drogą meilową na adres : splubiszewo@wp.pl

- Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry w piłkę nożną.

-  Rozgrywki mają charakter wyłącznie rekreacyjny.

- Drużyna będzie dopuszczona do rozgrywek po spełnieniu wszystkich wymogów organizacyjnych.

- Drużyna , która nie dostarczy dokumentów nie zostanie dopuszczona do turnieju.

 

VI. System rozgrywek

 

System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów i zostanie ustalony przez organizatorów i podany kapitanom/kierownikom drużyn na odprawie w dniu 23.09.2018 r.  o godz. 10 00 na Orliku.

 

 

VII. Przepisy i skład drużyny

 

Obowiązywać będą przepisy gry w piłkę nożną z wyjątkiem gry ,,bez spalonego”.

 

1.Zespoły rywalizują w 6 osobowych składach (bramkarz i pięciu zawodników w polu ).

2. Zmiany odbywają się systemem hokejowym.

3.Obowiązuje gra w obuwiu przeznaczonym na orlik(turfy, halówki), zakaz gry w butach piłkarskich korkach.

4. Na terenie boiska mogą przebywać jedynie zespoły rozgrywające mecz. Zawodnicy rezerwowi powinni znajdować się na ławce rezerwowych.

5. Za zwycięstwo drużynie przyznawane są 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.

6. O kolejności miejsc w tabeli decydują kolejno:

a) liczba zdobytych punktów,

b) wyniki bezpośrednich spotkań zainteresowanych drużyn,

c) ogólny stosunek bramkowy ze wszystkich spotkań uzyskany przez drużynę,

d) przy identycznym stosunku bramkowym decyduje większa liczba strzelonych goli.

e) losowanie

7. Kary dyscyplinarne :

a) żółta kartka – kara 2 minuty, zawodnik który otrzyma 2 żółtą kartkę w meczu otrzymuje kartkę czerwoną

b) czerwona kartka – drużyna gra w niekompletnym składzie do końca meczu, zawodnik otrzymujący  czerwoną kartkę pauzuje  w kolejnym meczu.

c) niesportowe zachowanie – wykluczenie z turnieju 

8. W czasie trwania turnieju zawodnik może grać tylko w jednej drużynie.

9. Gdy drużyna wycofa się z turnieju wyniki -punkty-bramki z jej udziałem są anulowane.

10. Drużyna, która nie stawi się na mecz(10 min po godzinie rozpoczęcia), zostaje ukarana walkowerem 3:0,  

11. Warunkiem zezwolenia drużyny na mecz jest minimum 4 graczy (3 w polu +bramkarz)

12. W przypadku wybicia piłki poza teren Orlika, drużyna jest zobowiązana do jej przyniesienia.

13. Czas trwania meczu zależy od ilości zespołów .

14.Bramkarz wznawia grę wyrzutem ręką.

15. Podczas wprowadzania piłki do gry, przepisowa odległość od piłki to 5 metrów.

16. Rzut z autu wykonuję się tylko i wyłącznie zza głowy trzymając piłkę obiema rękami i stojąc obiema nogami na linii.  Przy pomocy tego rzutu nie można bezpośrednio strzelić gola.

17. Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie na gwizdek.

18. Gra wślizgami jest całkowicie zabroniona. 

19. Kapitan jest jedyną osobą która może prowadzić dyskusję z sędzią.

20. Przeklinanie jest karane żółtą kartką i karą 2 min.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

1. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji  z turnieju lub walkower. Karę orzeka organizator.

2. Organizatorzy  nie ponoszą  odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników i udział w rozgrywkach osób chorych. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny poddać się wcześniej we własnym zakresie badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia, umożliwiający udział w turnieju.

3. Zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach, obrączkach itp.

4. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą

dokument potwierdzający ich tożsamość.

5. Za wszystkie sprawy formalne dotyczące drużyny – wymienione  w powyższych punktach i podpunktach regulaminu - odpowiedzialny jest kapitan/kierownik drużyny.

6. Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia, przed meczem, ma obowiązek sprawdzenia tożsamości zawodników. Po zakończeniu spotkania wszelkie wnioski i protesty drużyn nie będą weryfikowane .

7. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w szatni oraz w trakcie trwania turnieju.

9. Za szkody powstałe w szatniach odpowiada drużyna.

10. Wyniki oraz tabele będą dostępne na stronie internetowej Gminy Tczew i SP w Lubiszewie.

 

IX. Nagrody


Najlepsze drużyny z miejsc I-III otrzymają pamiątkowe dyplomy, puchary .

 

 

 

Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu kompleksu Sportowego ,,Orlik 2012”.


 

   UWAGA !!!

Na obiekcie Orlik 2012 w Lubiszewie obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.

 

Opiekunowie Orlika, organizator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje  i obrażenia powstałe w trakcie turnieju.

 

 

Załączniki

Zdjęcia