Tutaj powinien być opis

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Tczewie

        KOMUNIKAT

         GMINNEJ  KOMISJI  WYBORCZEJ  W  TCZEWIE

           z dnia 12 września 2018r.

 

w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Tczew i kandydatów na Wójta Gminy Tczew.

1. Gminna Komisja Wyborcza w Tczewie listy kandydatów na radnych do Rady Gminy Tczew i kandydatów na Wójta Gminy Tczew wybieranych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r., przyjmuje w swojej siedzibie w Urzędzie Gminy Tczew przy ulicy Lecha 12, pokój Nr 12.

2. Zgłoszenia list kandydatów na radnych odrębnie dla każdego okręgu wyborczego mogą być dokonane najpóźniej w dniu 17 września 2018r. do godz. 24.00.

3. Zgłoszenia kandydatów na Wójta Gminy Tczew mogą być dokonane najpóźniej w dniu 26 września 2018r. do godz. 24.00.

4. Zgłoszenia o których mowa w pkt 2 i  3 członkowie komisji przyjmować będą w dniach:

              14 września 2018 r         w godz.     10.00 do godz.  14.00

              15 września 2018 r.        w godz.       9.00 do godz.   13.00

              17 września 2018r.         w godz.       8.00 do godz.   24.00

              20 września 2018r.         w godz.      10.00 do godz.  13.00

              24 września 2018r.         w godz.      14.00 do godz.  17.00

              26 września 2018r.         w godz.       8.00   do godz. 24.00

 

5. Zgłoszenia powinny być doręczone do siedziby Gminnej Komisji Wyborczej przez pełnomocnika komitetu wyborczego lub osobę przez niego upoważnioną.

6. Wzory wszystkich dokumentów zgłoszeniowych zawierają:

- właściwe informacje Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018r. o zasadach i sposobie zgłaszania list   kandydatów na radnych w wyborach do rad,

- Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta

umieszczone na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku

 gdansk.kbw.gov.pl/775_kandydaci_na_radnych oraz

gdansk.kbw.gov.pl/776_kandydaci_na_wójtów_burmistrzow_prezydentow_miast

 

  

                                                                                                                                        Przewodniczący        

                                                                                                                                                          Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                                                                                                 (-) Lidia Dziubińska

Zdjęcia