Tutaj powinien być opis

Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych oraz osób przez nich upoważnionych

Zgodnie z postanowieniami par. 3 ust 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmuje urzędnik wyborczy Beata Gołębiowska, która będzie pełniła dyżury w siedzibie Urzędu Gminy w
Tczewie, ul. Lecha 12, pokój 13, w następujących dniach i godzinach:
17.09 (poniedziałek) 14:00-15:30,
19.09 (środa)- 14:00-17:00,
21.09 (piątek) -  10:00-14.00.

Zdjęcia