Tutaj powinien być opis

Światowy Dzień Sybiraka - uroczystości pod pomnikiem w Rokitkach

Pamięć o ofiarach hitleryzmu i stalinizmu została uczczona przez młodzież szkół gminnych, samorządowców oraz rodziny ofiar, 17 września br. pod pomnikiem w Rokitkach. Jest to dzień, w którym w 1939 r. Związek Radziecki dokonał brutalnej napaści na Polskę. Wówczas do niewoli sowieckiej trafiło około 250 tysięcy polskich żołnierzy, w tym około 18 tysięcy oficerów. Nastąpiły masowe deportacje Polaków, zamieszkałych na terenach zajętych przez agresora, w głąb Związku Radzieckiego.

Aby pielęgnować wśród młodzieży postawy patriotyzmu, zorganizowane zostało zgromadzenie pod obeliskiem w Rokitkach, który z inicjatywy Społecznego Komitetu Budowy Obelisku Upamiętniającego Poszkodowanych w czasie II wojny światowej został odsłonięty 11 listopada 2016 roku. Wówczas edukacyjne znaczenie patriotycznej postawy mieszkańców Rokitek podkreślił emerytowany dziekan tczewski ks. prałat Stanisław Cieniewicz, zachęcając lokalną młodzież do  pielęgnowania pamięci o polskich bohaterach. Tegoroczne zgromadzenie było wypełnieniem przesłania księdza prałata.

Tego dnia, z samego rana, kilkudziesięciu uczniów z każdej ze szkół gminnych przemaszerowało kilka kilometrów, aby w Marszu Pamięci uczcić pamięć o ofiarach totalitarnych reżimów. Zwieńczeniem marszu było spotkanie przy pomniku w Rokitkach i oddanie hołdu ofiarom hitleryzmu i stalinizmu.  

Wydarzenie odbyło się pod patronatem Gminy Tczew, Zespołu Kształcenia i Wychowania w Swarożynie oraz Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku. Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania hymnu narodowego. Następnie Wójt Gminy Tczew Roman Rezmerowski przywitał przybyłych gości, nauczycieli i młodzież ze szkół gminnych oraz mieszkańców.

Wśród przywitanych gości byli: Pani Helena Ruszkowska, mieszkanka Rokitek, ofiara hitlerowskiego reżimu, upamiętniona na tablicy obelisku, Pani Irena Ukleja – Sybiraczka, ofiara reżimu stalinowskiego, Łukasz Kowalski reprezentujący posła na sejm RP Kazimierza Smolińskiego, Starosta Powiatu Tczewskiego Tadeusz Dzwonkowski, Przewodnicząca Rady Powiatu Tczewskiego Barbara Kamińska, Sekretarz Gminy Tczew Joanna Szlicht, Radna Ewa Bieszka, Sołtys sołectwa Rokitki Zbigniew Braun, Sołtys sołectwa Lubiszewo Krzysztof Jagielski, dziekan tczewski ks. Jacek Spychalski, ks. prałat Stanisław Cieniewicz oraz proboszcz miejscowej parafii, zarazem kustosz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Lubiszewie ks. Krzysztof Niemczyk, Naczelnik Wydziały Prewencji asp. sztab. Arkadiusz Pałkowski reprezentujący Komendanta Powiatowego Policji w Tczewie, insp. Dariusza Krasulę, Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku, Krzysztof Drażba, przedstawiciele Społecznego Komitetu Budowy Obelisku Upamiętniającego Poszkodowanych w czasie II wojny światowej: Grażyna Arin i Piotr Piłat, Wielki Kanclerz Orderu Świętego Stanisława Przeor Pomorski Stefan Kukowski oraz Damy i Kawalerowie Orderu Świętego Stanisława, przedstawiciele Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku Oddział Tczew, prezes Klubu Gazety Polskiej Tczew Maria Woźniak, członkowie Stowarzyszenia Zawsze Patriotycznie Solidarni z  prezesem Kazimierzem Jagodą, przedstawiciel Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich Jerzy Wierzbowski.  

Podczas uroczystości Naczelnik Wydziału Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku, Krzysztof Drażba wygłosił krótki wykład historyczny na temat okrucieństwa dwóch totalitarnych systemów, które zadały cierpienie milionom Polaków. Następnie odsłuchano Hymnu Sybiraków. Nie zabrakło również modlitwy za zmarłych, którą odmówił dziekan tczewski, proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Tczewie, ks. Jacek Spychalski. Ostatnim punktem uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów oraz zapalonych zniczy pod obeliskiem przez delegacje zaproszonych gości oraz uczniów szkół.  

Na zakończenie dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Swarożynie, Wojciech Czerwiński podziękował wszystkim za obecność oraz w imieniu dyrektorów szkół gminnych, zadeklarował wolę pielęgnowania pamięci ofiar totalitarnych reżimów przez coroczną organizację w dniu 17 września uroczystości pod pomnikiem w Rokitkach.

Zdjęcia