Tutaj powinien być opis

XLIX Sesja Rady Gminy Tczew

                                                                                    Tczew, dnia 11.07.2018r.

Przewodniczący
Rady Gminy Tczew

                                                   

                                                       ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

i § 28 ust. 4 załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tczew

 

                                      zwołuję na wniosek Wójta

        XLIX Sesję Rady Gminy Tczew   na dzień 18 lipca 2018r., godz. 9.00

               w budynku Urzędu Gminy Tczew  przy ul. Lecha 12, sala Nr 12

 

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie  porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Tczew na 2018 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu.
5. Zamknięcie obrad.

 

Zdjęcia