logo pkp

Ankieta dla mieszkańców

Na prośbę firmy WYG International Sp. z o.o. zamieszczmy link do ankiety.

Firma w związku z realizacją umowy nr 60/039/0008/18/Z/I wykonuje na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn.: „Zwiększenie przepustowości ciągu Tczew – Gdynia wraz z dobudową odcinków nowych torów szlakowych oraz przebudową stacji Zajączkowo Tczewskie”. W zwiazku z realizacją opracowania Firma chciałaby poznać oczekiwania i preferencje mieszkańców gmin i miast przyległych do analizawanych linii kolejowych odnośnie docelowego kształtu infrastruktury kolejowej na liniach objętych opracowaniem, oczekiwań w zakresie rynku usług transportowych oraz planów w zakresie wykorzystania tej infrastruktury po zrealizowaniu projektu w analizowanym obszarze.

 

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMFo1z_kUSmTIeUdYDxGH2DSlbVeg3bQ1OWGKmYxnNEMTFcg/viewform?usp=sf_link

Zdjęcia