zdjęcie do programu "Czyste powietrze"

Unieważnienie konkursu „Czyste Powietrze Pomorza”

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dnia 29 czerwca 2018 r., unieważnił nabór wniosków w ramach konkursu pn. „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018).  Unieważnienie Konkursu związane jest z zawarciem przez WFOŚiGW w Gdańsku, NFOŚiGW, Bank Ochrony Środowiska S.A. oraz pozostałymi wfośigw porozumienia w sprawie realizacji krajowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Na terenie województwa pomorskiego Program będzie wdrażany przez WFOŚiGW w Gdańsku.

W związku z zaistniałą sytuacją i niewystarczającą ilością środków finansowych w budżecie gminy Tczew na samodzielne sfinansowanie całego przedsięwzięcia, wnioski złożone w ramach naboru: „Czyste Powietrze Pomorza” zostają pozostawione bez rozpoznania.

Jednocześnie informujemy, że WFOŚiGW aktualnie przygotowuje odrębną ofertę finansowania, która umożliwi mieszkańcom uzyskanie bezpośredniego wsparcia  z funduszu na zadania zgłoszone w ramach konkursu: „Czyste Powietrze”.

W razie pytań proszę o kontakt w siedzibie Urzędu Gminy Tczew lub pod numerem telefonu:  58 530 51 38

 

Zdjęcia