Tutaj powinien być opis

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w formie wsparcia z budżetu Gminy Tczew.

W wyniku otwartego konkursu ofert (ogłoszonego dnia 15 maja br. zarządzeniem Wójta Gminy Tczew nr 107/2020 na realizację zadań publicznych Gminy Tczew w roku 2020)  w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych informujemy, iż dotację w wysokości 10 tys. złotych otrzyma Fundacja Pokolenie na wspieranie inicjatyw mieszkańców Gminy Tczew poprzez organizacje lokalnych konkursów grantowych.

Jednocześnie informujemy, że Fundacja Pokolenie wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce realizuje program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Działaj Lokalnie". W ramach konkursu można pozyskać do 6 tys. złotych na realizację loklanych pomysłów i społecnzych inicjatyw!

Konkurs trwa, wnioski można składać do 21 czerwca br., na: http://system.dzialajlokalnie.pl/ !

Szczegóły konkursu.

 

Zdjęcia