Tutaj powinien być opis

Uroczyste poświęcenie sztandaru KR-KGW Śliwin.

W minioną sobotę, 15 lutego br., odbyła się wyjątkowa uroczystość poświęcenia sztandaru Kółka Rolniczego i Koła Gospodyń Wiejskich w Śliwinach. Wydarzenie rozpoczęła msza św. celebrowana przez księdza Krzysztofa Niemczyka proboszcza i kustosza Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Lubiszewie Tczewskim, który święcąc sztandar wspomniał o wartościach jakie uosabia – jest symbolem najwyższych wartości i tradycji, znakiem wspólnoty, który trzeba szanować.

 

img_20200215_163406_—_kopia.jpg

 

Po uroczystościach poświęcenia, ciąg dalszy miał miejsce w świetlicy w Śliwinach, gdzie oficjalnie poczet sztandarowy w składzie: Krystyna Kossecka Przewodnicząca Związku KGW Gminy Tczew, Krzysztof Mazurek Prezes Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych  oraz Andrzej Turzyński Członek Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych (GZRKiOR) przekazał sztandar reprezentacji Śliwin: Kindze Tobolskiej Przewodniczącej KGW Śliwiny, Zenonowi Staszewskiemu Prezesowi Kółka Rolniczego i Koła Gospodyń Wiejskich w Śliwinach oraz Katarzynie Fiebig-Błaszkowskiej Sołtys Śliwin. W międzyczasie m.in. odśpiewano hymn Polski, minutą ciszy oddano pamięć zmarłemu Prezesowi GZRKiOR Józefowi Turzyńskiemu, miały miejsce okazjonalne przemowy i podziękowania gości oraz gospodarzy, jak również wręczono specjalne odznaczenia. Młoteczkiem podarowanym przez Wójta Gminy Tczew Krzysztofa Augustyniaka dokonano symbolicznego przybicia gwoździ w drzewiec sztandaru.

 

img_20200215_170008_—_kopia.jpg

img_20200215_170402_—_kopia.jpg


Sztandar jest prawdziwym arcydziełem, robi ogromne wrażenie, większość elementów jest pięknie haftowana. Awers sztandaru to czerwony materiał, gdzie centralnie umieszczone jest godło Rzeczpospolitej Polski (orzeł w koronie), a wokół widnieje napis Kółko Rolnicze w Śliwinach, po środku daty 1862 - 2019. Rewers to tkanina przełamanej bieli, na którym umieszczony jest wizerunek Jezusa, wokół którego roztacza się napis Koło Gospodyń Wiejskich Śliwiny z napisem „Z Bogiem dla Boga, z Narodem dla Ojczyzny”. Brzegi wyhaftowane złotą nitką tworzą ozdobne ornamenty. Boki sztandaru są obszyte frędzlami w kolorze złotym, zaś drzewiec jest koloru jasnego, zakończony głowicą w kształcie orła godła państwowego. Okucia pozostają w kolorze srebrnym, zaś gwoździe są kolejno opisane: Bank Spółdzielczy w Tczewie, Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolnych, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Tczew, Barbara i Zdzisław Kreft, Agata Chróścicka-Kreft i Michał Kreft, Paweł Kasiarz, Urząd Gminy Tczew, PROCAM Polska Sp. z o.o.


img_20200215_1550192.jpg

img_20200215_1550332.jpg


Sztandar to ważny symbol, to właśnie wokół niego rodzi się poczucie wspólnoty łączącej wszystkich mieszkańców, a także świadomość i pamięć tego, że razem można więcej. To piękne wydarzenie można podsumować cytatem z przemowy Kingi Tobolskiej Przewodniczącej KGW Śliwiny „Tyle jest nasze życie warte ile damy z siebie innym”. Życzymy wielu, kolejnych wspólnych inicjatyw!

 

Trochę historii...

Kółka rolnicze to organizacja powstała nie tylko z potrzeby polskich rolników. Ich historia jest powiązana nie tylko z historią wsi i rolnictwa, ale także z historią narodu i państwa polskiego. Organizacja kółek rolniczych kierowała się i kieruje zasadą wierności obowiązkom wobec Ojczyzny i polskiej ziemi. Hasło „Żywią i bronią” przyświeca jej działalności.

Już w połowie XIX wieku rolnicy zdali sobie sprawę, że sami w pojedynkę nie są w stanie sobie poradzić i odmienić swojego losu. 1 października 1862 roku powołano pierwsze w Polsce Kółko Rolnicze w niedalekim Piasecznie koło Gniewa. Jego założycielem i pierwszym prezesem był Juliusz Kraziewcz – dzierżawca majątku w bliskiej Tymawie. Idea towarzystwa się przyjęła szybko się rozpowszechniła i wkrótce podobne towarzystwa powstały w Pieniążkowie, Pelplinie, Bobowie, czy Skórczu.

Najpierw powstawały spółki rolniczo – handlowe, które pomagały we wspólnej sprzedaży  płodów rolnych. Kółka rolnicze zawsze były formą zaradności społeczno- gospodarczej kolejnych pokoleń chłopskich w rozwiązywaniu bieżących, produkcyjnych i społecznych problemów wsi. 

Warto sobie również wspomnieć, że w okresie istnienia kółek rolniczych od 1862 roku wielu wybitnych mężów stanu w Polsce, a także intelektualistów za zaszczyt poczytywało sobie przynależność do kółek rolniczych. Należeli do nich m. in. Józef Piłsudski, Stefan Żeromski, Melchior Wańkowicz, Stanisław Staszic, Juliusz Kraziewicz, Maksymilian Jackowski, Stanisław Stojałowski, Stanisław Mikołajczyk, Henryk Sienkiewicz, Maria Konopnicka, Wincenty Witos, Władysław Reymont.

 

Kółko Rolnicze Śliwiny

W 1918 w Śliwinach istniało 6 gospodarstw rolnych, a 386 hektarów ziemi należało do skarbu państwa. Rok później władze Polskie po traktacie Wiedeńskim 18 września 1919 roku wydały  dekret o podziale ziemi należących do skarbu państwa. Utworzono w ten sposób w Śliwinach  28 nowych gospodarstw rolnych o powierzchni od 13 do 15 hektarów. Były to na owe czasy gospodarstwa, które przynosiły już poważny dochód i pozwalały na rozwój i zakup nowoczesnego sprzętu do pracy w gospodarstwie.

W 1929 roku osadnicy rolni na zebraniu założycielskim powołali Kółko Rolnicze w Śliwinach.  Pierwszym prezesem został pan Józef Uzdowski. Do Kółka przystąpiła większość rolników. Zapisywali się gdyż, widzieli w tej organizacji duże możliwości w działaniu na rzecz własnych gospodarstw i rozwoju wsi.  Kółka Rolnicze zaprosiły do pomocy doradców, jednym z nich był inspektor do spraw ogrodnictwa. W wyniku pracy doradcy powstały w 24 gospodarstwach przydomowe sady owocowe o powierzchni od 35 do 50 arów. W latach od 1930 do 1934 roku sadzono jabłonie, grusze, czereśnie, wiśnie ,śliwki węgierki różnych odmian i rodzajów. Do dnia dzisiejszego w Śliwinach są jeszcze pozostałości  tamtych sadów z lat trzydziestych.

Spośród wielu wystaw zorganizowanych w Śliwinach, warto wspomnieć o spotkaniu hodowców 14 czerwca 1930 r. na którym 23 gospodarzy zaprezentowało 54 sztuki bydła.

Oprócz tego na posiedzeniach Kółek Rolniczych do końca lat 30 wygłoszono 47 referatów specjalistycznych związanych z działalnością rolniczą oraz założono 1 sekcję przysposobienia rolniczego w Śliwinach.

Koło Gospodyń Wiejskich Śliwiny

Również gospodynie wiejskie od roku 1933 zaczęły się organizować i przy pomocy pana Wojciechowskiego i pod patronatem Towarzystwa Ziemianek Polskich w 1935 roku zostało powołane Koło Gospodyń Wiejskich wsi Śliwiny, którego pierwszą przewodniczącą  została  pani  Janina Uzdowska.

Potem nadeszły gorsze czasy dla Kółek Rolniczych i KGW. Zakaz działalności wprowadziły najpierw w okresie II Wojny Światowej Niemcy Hitlerowskie. Niemniej jednak członkinie kółek brali czyny udział w ruchu oporu przeciwko okupantowi. Organizowały zaopatrzenie w żywność ludność pozarolniczą, bojkotowali kontyngenty nakładane przez okupanta oraz udzielały schronienia prześladowanym przez Niemców.

Po wojnie władze Komunistyczne Polskiej Partii Robotniczej także zakazały działalności Kółkom Rolniczym, natomiast po1946 roku powołano ponownie Koło Gospodyń  Wiejskich pod patronatem gminnych spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, które miały przejąć rolę organizacji rolniczych na wsiach . Dopiero w 1957 r. w wyniku poważnego braku żywności i groźby wybuchu protestów społecznych władza ludowa pozwoliła na odrodzenie się Kółek Rolniczych.

Od  roku 1957 Koła Gospodyń Wiejskich przeszły pod patronat Związku Kółek Rolniczych, nie zmieniły swoich zainteresowań i pracowały dalej na rzecz swoich wsi.

W Śliwinach, podobnie jak w okresie międzywojennym, zaczęto wspólne użytkowanie sprzętu rolniczego. Jednak od 1966 roku władze nasiliły ingerowanie w profilowanie  organizacji Kółek Rolniczych. Wymuszono zakładanie Międzykółkowych Baz Maszynowych i przejmowanie ziemi rolników. Na rzecz tych baz tworzono rolne zakłady gospodarcze.                               

Po upadku tej koncepcji w latach 70. i nowej wizji rolnictwa w dniu 1 lipca 1975 roku w Gminie Tczew została powołana do życia Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Tczewie. W jej skład wchodziły 24 Kółka Rolnicze, między innymi Kółko Rolnicze  Śliwiny.

Po połączeniu się kółek ważnym tematem dla naszej organizacji w latach 80. stało się wbudowanie Świetlicy wiejskiej i sklepu w naszej miejscowości.

W 1991 roku w trakcie Zjazdu Gminnego Związku Rolników Kółek Organizacji Rolniczych w Tczewie podjęto decyzję o rozwiązaniu Spółdzielni Kółek Rolniczych na rzecz nowopowstałych Zakładów Usługowych Kółek Rolniczych w Tczewie. W zjeździe tym brali udział również delegaci Kółka Rolniczego w Śliwinach.

W latach 90. dla naszej organizacji jak i dla mieszkańców Śliwin ważnymi tematami było wybudowanie wodociągu dla całej wsi, gazyfikacja, telefonizacja, jak również budowa utwardzonej drogi o długości 1.800m. Trzeba zaznaczyć że cel ten został osiągnięty do końca 2002 roku, przy 30 % wkładzie finansowym mieszkańców Śliwin.

Koło Gospodyń Wiejskich zaczęło ponownie prężnie się rozwijać wraz ze zmianą generacji w 2017 roku, kiedy w kole zaczęli działać nowi mieszkańcy wsi. Dzięki działaniom KGW, mieszkańców Śliwin oraz sponsorowi udało się wyremontować zabytkową figurę Chrystusa z 1937 roku.

Koło Gospodyń Wiejskich razem z Wirtualnym Muzeum Dawny szerzą historię Śliwin poprzez prelekcje oraz coroczne Rodzinne Rajdy Rowerowe, na których przede wszystkim dzieci i młodzież mogą poznać „na żywo” historię regionu.

KGW nie zapomina także o tradycji regionu poprzez spotkania dotyczące kociewskich potraw, poprzez nabożeństwa majowe, ale także przez organizację impez związanych z 730-leciem Śliwin.

KGW koncentruje się jednak nie tylko na tradycji, ale także na konkretnych umiejętnościach. Panie regularnie uczestniczą w warsztatach (np. mydlarskich), czy pokazach np. nowoczesnych robotów kuchennych. Przez pewien okres Panie także wspólnie dbały o kondycję podczas ćwiczeń Zdrowy kręgosłup.

Te wszystkie działania sprawiają, że mieszkańcy czują się dumni ze swej małej Ojczyzny, czemu dali wyraz w ubiegłym roku podczas akcji Śliwiny są wszędzie przysyłając ponad 200 zdjęć z 16 krajów na 4 kontynentach.

Ukoronowaniem tych działań było przyznanie KR-KGW Śliwiny nagród „Inicjatywa społeczna roku” za organizację 730-lecia Śliwin zarówno podczas gminnej oraz powiatowej gali wolontariatu w grudniu 2019 roku.

Zdjęcia