Tutaj powinien być opis

Konsultacje projektu Uchwały SWP dotyczące określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2020 w województwie pomorskim.

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę nr 1123/94/19 z dnia 12 listopada 2019 r. w spawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2020 w województwie pomorskim.

Załącznikiem nr 1 do przedmiotowej uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego jest projekt uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2020.

Załącznikiem nr 2 do przedmiotowej uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego jest formularz zgłaszania uwag i wniosków do konsultowanego projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Poniżej link do ogłoszenia w sprawie konsultacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

https://bip.pomorskie.eu/m,11,ogloszenia-i-komunikaty.html

Termin konsultacji upływa 02.12.2019 r. Do tego czasu można dodatkowo zgłaszać zamiar uprawy maku i/lub konopi włóknistych.

Wypełnione i podpisane formularze z uwagami do konsultowanego projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego przyjmowane będą w Sekretariacie Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku ul. Augustyńskiego 2, I piętro, pokój nr 100 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rejestracja@pomorskie.eu

Załączniki

Zdjęcia