Tutaj powinien być opis

Podpisanie umowy na zadanie: "Modernizacja drogi transportu rolnego w Czatkowach".

24.09.2019 r. Wójt Gminy Tczew Krzysztof Augustyniak podpisał umowę z Romado-Brzeziński Sp. z.o.o. na wykonanie zadania "Modernizacja drogi transportu rolnego w Czatkowach". Umowa opiewa na kwotę: 237.033,88 zł., a dofinansowana została przez Województwo Pomorskie w wysokości 80.590,00 zł.

Równocześnie podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym „DROG-BUD” Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagórski na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla wyżej wymienionego zadania, a kwota umowy wynosi 11.900,00 zł.

Rozwój infrastruktury transportowej stanowi od lat priorytet w działaniach władz Gminy Tczew. Kompleksowa poprawa nawierzchni ma przede wszystkim za zadanie podniesienie bezpieczeństwa i komfortu jazdy użytkowników.

Zdjęcia