Tutaj powinien być opis

Nowe linie autobusowe na dwóch trasach na terenie Gminy Tczew.

29 sierpnia br. Gmina Tczew reprezentowana przez Wójta Krzysztofa Augustyniaka podpisała umowę z Wojewodą Pomorskim Dariuszem Drelichem dot. dofinansowania w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2019 rok
w wyniku której w dniu 19.09.2019 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym „LATOCHA” Tomasz Latocha dot. świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego) na linii:
🚌nr 1 na trasie TCZEW-TURZE-SZCZERBIĘCIN-ŁUKOCIN-TCZEW
🚌nr 2 na trasie TCZEW-MAŁŻEWO-RUKOSIN-TCZEW

Zdjęcia