Informacja o udostępnieniu spisu wyborców.

W dniach od 23 września do 04 października 2019r zostanie udostępniony do publicznego wglądu spis osób uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu i Senatu RP.

W tych dniach można dokonać sprawdzenia spisu w budynku Urzędu Gminy w Tczewie ul. Lecha 12,  pok.4 w godzinach pracy urzędu.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.

 

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek, wtorek, czwartek  w godz.  7:30 - 15:30

środa                                            w godz. 7:30 - 17:00

piątek                                           w godz. 7:30 - 14:00