Tutaj powinien być opis

II Olimpiada Wiedzy Obywatelskiej "Senior - Obywatel" im. Pawła Adamowicza.

15 września br., podczas XIX Jarmarku Cysterskiego w Pelplinie Wójt Gminy Tczew Krzysztof Augustyniak miał przyjemność pogratulować panu Wiesławowi Kożyczkowskiemu udziału w powiatowym etapie II Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej "Senior Obywatel" im. Pawła Adamowicza oraz podziękować za godne reprezentowanie Gminy Tczew.Gratulacje należą się tym bardziej, iż pan Wiesław zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego olimpiady, który odbędzie się 26 października w Gdańsku.
Życzymy powodzenia!

Zdjęcia