zdrowie

Programy zdrowotne dla mieszkańców powiatu tczewskiego

Mieszkańcy powiatu tczewskiego mogą skorzystać z programów polityki zdrowotnej w kierunku diagnostyki raka płuc oraz otyłości i nadwagi. Osoby które zakwalifikują się do programów będą miały okazje skorzystać m.in. z bezpłatnych badań przesiewowych, konsultacji lekarskich oraz porad dietetyka, psychologa i fizjoterapeuty.

RECEPTA NA RAKA – PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PŁUC WŚRÓD MIESZKAŃCÓW POWIATU TCZEWSKIEGO

Zgodnie z uchwałą Nr 192/624/2018 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 7 czerwca 2018 r. realizatorem programu na lata 2018-2020 zostały Szpitale Tczewskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie.

W ramach realizacji programu mieszkańcy powiatu tczewskiego w wieku 55-80 lat, którzy palą od co najmniej 30 lat przynajmniej jedną paczkę papierosów dziennie lub palili w przeszłości przez co najmniej 30 lat przynajmniej jedną paczkę dziennie i rzucili palenie w ciągu ostatnich 15 lat będą mogli skorzystać z badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrycia raka płuc, w tym z:
1) badania LDCT – niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej;
2) dwóch pulmonologicznych konsultacji lekarskich – przed i po wykonaniu badania LDCT.

Konsultacje pulmonologiczne udzielane będą w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc w Tczewie przy ul. Wojska Polskiego 5, natomiast niskodawkowa tomografia komputerowa klatki piersiowej (LDCT) wykonywana będzie przez Affidea Sp. z o.o. w Tczewie przy ul. 30. Stycznia 57/58.

Liczba badań ograniczona – zakłada się, że w ramach trzyletniej realizacji Programu przebadanych zostanie 779 mieszkańców powiatu tczewskiego, w tym:
1)      390 osób z Tczewa, w tym: w 2018 – 130, w 2019 – 130, w 2020 – 130;
2)      389 osób z pozostałych gmin powiatu tczewskiego, w tym: w 2018 -130, w 2019 – 130, w 2020 – 129.

Z badań przesiewowych w ramach programu można skorzystać jeden raz, co oznacza, że badaniami nie mogą być objęte osoby, które skorzystały z programu w poprzednich latach jego realizacji, tj. w edycji programu 2016 i 2017.

W sprawie uczestnictwa w programie należy kontaktować się bezpośrednio z Realizatorem programu, tel.  58 777 52 37, w poniedziałki i środy w godz. od 13:00 do 15:00 oraz we wtorki i czwartki w godz. od 16:00 do 18:00.

Program realizowany jest ze środków Powiatu Tczewskiego, Gminy Miejskiej Tczew, Gminy Pelplin, Gminy Subkowy oraz Gminy Morzeszczyn.


POWIATOWY PROGRAM ZWALCZANIA OTYŁOŚCI I NADWAGI „CZAS NA ZDROWIE”

Zgodnie z uchwałą nr 190/620/2018 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 23 maja 2018 r. realizatorem programu na lata 2018-2020 został Zespół Opieki Zdrowotnej Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Turzu.

W ramach realizacji niniejszego programu mieszkańcy powiatu tczewskiego w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej z otyłością (wskaźnik BMI powyżej 30 kg/m2) będą mogli zgłaszać się na terapię otyłości, która będzie obejmowała: porady dietetyka, porady fizjoterapeuty oraz porady psychologa.

Liczba niezbędnych porad odpowiednio dietetyka, fizjoterapeuty, psychologa i odstępy między kolejnymi wizytami uzależnione będą od indywidualnych potrzeb osoby objętej terapią otyłości. Szacunkowo przyjmuje się, że osoba zakwalifikowana do terapii otyłości objęta będzie wsparciem dietetyczno-fizjoterapeutyczno-psychologicznym przez okres pięciu miesięcy i w tym czasie skorzysta z czterech porad dietetyka, trzech porad fizjoterapeuty oraz dwóch porad psychologa, jednakże na wniosek osób udzielających wsparcia, ze względu na indywidualne potrzeby osób objętych terapią otyłości, okres prowadzonej terapii będzie mógł być wydłużony do jednego roku.

Punkty wsparcia terapeutycznego zlokalizowane będą w Tczewie, w Gniewie, w Pelplinie oraz w Swarożynie.

Liczba osób planowanych do terapii otyłości ograniczona – zakłada się, że w ramach trzyletniej realizacji programu terapią otyłości  zostanie objętych 300 osób (po 100 osób w każdym roku realizacji programu).

Zapisy na terapię otyłości prowadzone będą bezpośrednio przez realizatora programu. Obecnie chętni mogą zgłaszać się na terapię za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: marketing@zozmedical.pl, a wkrótce uruchomione będą także zapisy telefoniczne.

Program realizowany jest ze środków Powiatu Tczewskiego, Gminy Pelplin, Gminy Subkowy oraz Gminy Morzeszczyn.

Zdjęcia