Uroczyste otwarcie terenu rekreacyjnego w Boroszewie

Uroczyste otwarcie terenu rekreacyjnego w Boroszewie

logo.jpg

W miejscowości Boroszewo, w ubiegły piątek (06.07), Wójt Gminy Tczew oficjalnie przekazał mieszkańcom do użytkowania piękny teren rekreacyjny. W parku wokół stawu powstały miejsca do grillowania, wypoczynku, relaksu, zabaw oraz wędkowania.   

 - Miejsce, w którym się znajdujemy przez wiele lat odstraszało swoim wyglądem. Udało nam się to zmienić, czego jesteście Państwo świadkami. Kilka lat temu pojawił się pomysł zagospodarowania tego terenu. Jednak od pomysłu do realizacji to jeszcze długa droga. Szukaliśmy możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne. Taką perspektywę dał nam Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – mówił Wójt Roman Rezmerowski.

Na wykonanie inwestycji Gmina pozyskała środki zewnętrzne. Zgodnie z określonym montażem finansowym, całość zadania to kwota 388 901,24 zł, przy czym 247 457,00 zł stanowią środki pozyskane. Kwota wkładu własnego gminy w wysokości 141 444,24 zł została zabezpieczona w budżecie.

Dokumentacja projektowa została wykonana przy udziale lokalnej społeczności. To mieszkańcy podpowiadali, jakie rozwiązania będą dla nich najkorzystniejsze. Po zakończonych pracach projektowych, pod koniec grudnia 2016 r. złożony został wniosek o dofinansowanie do Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia”. Projekt oceniony został pozytywnie i wybrany przez Radę Programową do dofinansowania. Kolejnym etapem była weryfikacja wniosku przez Urząd Marszałkowski. Tam również wniosek został oceniony pozytywnie, czego wynikiem była podpisana 7 lipca 2017 r. umowa o dofinansowanie zadania pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie parku w Boroszewie”.

W trakcie toczącej się procedury weryfikacyjnej wniosku, teren został wykarczowany, wyrównany, uporządkowany, a staw oczyszczony.

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu - firma Usługi Leśne – Budowlane Krystian Wenta z Popowa zgodnie z zawartą umową wykonał pierwszą część zadania polegającą na wybudowaniu szlaku spacerowego wraz z obiektami małej architektury. W wyniku zrealizowanych prac wybudowany został chodnik z kostki brukowej o łącznej długości 360 mb i szerokości 2,5 m, stanowiący szlak spacerowy wokół istniejącego oczka wodnego. Przestrzeń parku została zagospodarowana również poprzez obiekty małej architektury, w skład której wchodzi altana, 10 szt. ławek z oparciami, 5 szt. koszy na śmieci oraz dwa kamienne grille. W sąsiedztwie szlaku spacerowego jest miejsce do zabawy dla dzieci w postaci piaskownicy otoczonej drewnianymi palisadami oraz urządzenia zabawowego ze zjeżdżalnią, a także strefa fitness składająca się z czterech urządzeń typu biegacz, trenażer, ławka i  wyciąg górny.

To nie koniec. Jeszcze w tym roku będzie realizowana druga część tego zadania. W drugim etapie powstanie pomost, który nada dodatkowego uroku temu miejscu oraz umożliwi bezpieczne korzystanie ze stawu, szczególnie dla wędkarzy.

Zrealizowana inwestycja niewątpliwie wpływa na wzrost atrakcyjności gminy Tczew. Daje mieszkańcom możliwość korzystania z nowej oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Tczew, jako nowego miejsca spotkań, wypoczynku i rekreacji. Zagospodarowany park stanie się swoistą wizytówką wsi Boroszewo, a także wpłynie na estetykę przestrzeni publicznej na obszarze Gminy Tczew.

W trakcie rozmów z mieszkańcami rodzi się wiele pomysłów na stworzenie wokół tego terenu innowacyjnych rozwiązań na powstanie jeszcze bardziej rozbudowanej przestrzeni publicznej w zakresie wypoczynku i rekreacji. Pojawiały się pomysły wybudowania boiska do siatkówki, mini plaży do wypoczynku, parkingu, czy zagospodarowania przestrzeni w samym parku na zawody konne.

- Dzisiaj oficjalnie przekazuję Wam, drodzy mieszkańcy, to miejsce. Szanujcie  i dbajcie o ten piękny teren, aby służył Wam  jako miejsce odpoczynku, rekreacji, zabawy, wspólnych spotkań i zawiązywania więzi społecznych – mówił Wójt.

W uroczystości wzięli udział  radni, sołtysi, lokalni przedsiębiorcy oraz mieszkańcy Boroszewa i okolic. Aktu przecięcia wstęgi dokonał Roman Rezmerowski wójt gminy Tczew, Sławomir Kurczyna sołtys sołectwa Boroszewo oraz Piotr Zagórski prezes Koła Wędkarskiego w Boroszewie. Wójt przekazał także symboliczny klucz na ręce Piotra Zagórskiego, który został społecznym opiekunem tego miejsca. Teren został również poświęcony przez miejscowego proboszcza, ks. Rafała Zientarę, z parafii św. Nepomucena w Godziszewie.

Po części oficjalnej zaproszono wszystkich na poczęstunek, a najmłodsi mogli pobawić się na placu zabaw oraz  uczestniczyć w konkursach i zabawach prowadzonych przez animatorów.

W trakcie wspólnego świętowania przeprowadzone zostały zawody wędkarskie. Wzięło w nich udział dziesięciu zawodników. Dzieci pod opieką rodziców przez 70 minut wędkowały. Stosując różne techniki, musiały złowić jak najwięcej ryb. Zwycięzcą został Jakub Jażdżewski, który złowił cztery ryby o największej gramaturze. Wszystkie dzieci otrzymały upominki, a do zwycięzcy trafił puchar.

 

 

 

 

 

Załączniki

Zdjęcia