foto

Informacja dla producentów rolnych w sprawie suszy

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Tczew niekorzystnego zjawiska atmosferycznego-suszy, Wójt Gminy Tczew informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych.


Na podstawie prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach monitoringiem suszy rolniczej, zgodnie z trzecim okresem raportowania, tj. od 11 kwietnia do 10 czerwca 2018 r. oraz czwartym okresem raportowania, tj. od 21 kwietnia do 20 czerwca 2018 r., na terenie gminy Tczew do szacowania strat kwalifikują się uprawy na niżej wymienionych kategoriach gleb:
1) kategoria gleby I (bardzo lekka) – zboża ozime, zboża jare, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki, rośliny strączkowe;
2) kategoria gleby II (lekka) - zboża ozime, zboża jare, rzepak i rzepik, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, truskawki, rośliny strączkowe;
3) kategoria gleby III (średnia) – zboża jare.

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych rolników o niezwłoczne składnie wniosków, zgonie z przyjętym wzorem, w terminie do 6 lipca 2018 r.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Tczew, ul. Lecha 12, biuro podawcze, pokój nr 7.

Do wniosku należy załączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności  na rok 2018.

Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym.
Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach.
Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej i poniesionych szkodach.
Oświadczenie nr 3 o produkcji rybackiej towarowej.
Oświadczenie nr 4 o poniesionych szkodach w środkach trwałych innych niż uprawy trwałe.
Kategorie podatności gleb na suszę.

 

Informacja o pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy

Załączniki

Zdjęcia